1. Uplata boravišne pristojbe: Paušalno – naloge za uplatu izdaje TZ, u tri jednake rate: do 31.07., do 31.08. i do 30.9.
2. Uplata poreza i prireza tromjesečno (naloge za uplatu od 2016. više ne šalje Porezna uprava);
3. Uplata turističke članarine, iznajmljivači sami uplaćuju i obračunavaju.

PAUŠAL BORAVIŠNE PRISTOJBE
Paušal boravišne pristojbe plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe. Evidencija naplate paušala boravišne pristojbe vodi se putem sustava eVisitor.
Izračun visine godišnjeg paušala boravišne pristojbe:
broj kreveta x 350 kn x koeficijent područja
(propisani koeficijent područja Betina je 1,00)


POREZ I PRIREZ POREZU NA DOHODAK OD IZNAJMLJIVANJA APARTMANA, SOBA I KAMPOVA GRAĐANA U DOMAĆINSTVU
Porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza. Paušalni porez plaćaju svi iznajmljivači koji posjeduju Rješenje o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu, osim onih koji su u sustavu PDV. Radi evidencije u registru poreznih obveznika, Poreznoj upravi dužni su se prijaviti svi iznajmljivači nakon ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti. Također, dužnost je iznajmljivača prijaviti i svaku eventualnu promjenu odobrenja. Prijava za upis u registar poreznih obveznika podnosi se na obrascu RPO-1 nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta).

ODLUKA o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Tisno

 

TURISTIČKA ČLANARINA

Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) stupio je na snagu 01. siječnja 2020. godine. Ovim se Zakonom, među ostalim, uređuje način plaćanja članarine, obračun i naplata.

Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaća godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Pravilnikom o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20) propisuje se iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor koji plaćaju fizičke osobe koje pružaju koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, kao i oblik i sadržaj Obrasca TZ.

Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi

  • Smještaj u domaćinstvu – 45.00 kn po krevetu
  • Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – 30.00 kn po krevetu

Godišnji paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%.

Godišnji paušalni iznos članarine osoba može platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu.

Obrazac TZ2 u PDF formatu

 

TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR (TIC)               

   Dolac 2a, 22244 BETINA

  +385 (0)22 436523

   info@tz-betina.hr

enter croatia bannerx

Designed with by jakubskowronski.com